อำเภอทุ่งยางแดง
พื้นที่ 78,125 ไร่
ประชากรชาย ..10,960.. คน
ประชากรหญิง .......11,450..... คน
 รวมทั้งหมด ......22,410 ...... คน
เทศบาล/อบต. ........4......... แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าลืมมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ นะครับ 👌👌
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564