กิจกรรม : ประชุมปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง
รายละเอียด :
    

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.00 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานการประชุมปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน โดยได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีน ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**